Sepid Oksid Zanjan İmalat ve Araştırma Şirketi

Sepid Oksid Zanjan İmalat ve Araştırma Şirketi 2006 yılında İki ayrı birimde kurulmuş olup aşağıdaki hedeflere ulaşmak için faaliyetine başlamıştır:

oksit üretimi alanında en fazla çeşitliliğe

Birinci birim, çinko oksit üretimi alanında en fazla çeşitliliğe sahip üretici olarak iç ve dış sanayiler içim üretim faaliyetinde bulunmaktadır.

renkli metallerin üretimi ve geri dönüşümleri

İkinci birim ise renkli metallerin üretimi ve geri dönüşümleri amacıyla; çevre ile ilgili yasal izin belgeleri ile birlikte uluslararası sertifikalarını da alarak geri dönüşüm alanında yeni bir adım atmıştır

Bu şirketin çinko oksit, blister bakır külçesi ve renkli metallerin yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 14,000 tondur.

Laboratuvar

Bu kompleks, donanımlı laboratuvara sahip olması ve net kimyasal analiz sunumuyla ve ham madde ve üretim aşamalarının kontrolü ve tüm makineler ve malzemelerin net kalibrasyon uygulamasıyla, elementleri gerektiğinde ölçme kabiliyetine sahiptir böylelikle tüketicinin ihtiyacı doğrultusunda kaliteli ürün teslim edebilir.

 

Çinko oksit ve paketleme birimi

Bu birim, kullanılan ham madde türüne göre(çinko külçesi ve çinko içeren cüruf)değişik sınıflara göre sipariş ve müşteri talebine göre çinko oksit üretimi için iki ayrı salona sahiptir. Ayrıca bu paketleme biriminde çinko oksit yarı otomatik makinelerde üç katmanlı polietilen malzemeden yapılı 25 kg lık poşetlerde paketlenir.

Külçe

Bu birimde döküm ve külçe işlemleri, tek filtre sistemine donanımlı döküm fırınlarında çevre standartlarına uygun yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğütme

Ham madde girişinde olan çeşitliliği ve öğütme ve agregasyon ihtiyacına göre, bu birim, öğütme birimi kurmak için harekete geçmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Genel müdürün sözü

Kurumumuzun üst düzey yönetimi, belirtilen standartların uygulaması için taahhütte bulunmasının yanı sıra, kurumun çizgisi ve genel yönelimini aşağıdaki gibi çalışanın ailesi, yararlanıcı kişiler ve kamunun bilgisi için yayınlar.

 

* Güvenli ve sağlıklı iş ortamı oluşumu ve sakatlık ve hastalığı önlemeye taahhüt etmek ve güvenlik yönetiminin sürekli iyileşmesi ve iş sağlığı ve şirketin güvenlik işlemi

* Ürünler, çevre ve güvenlik ve iş sağlığı ile ilgili standartların ve kullanılabilir yasal gereksinimlerin dikkate alınması • Milli ekonomi gelişiminden profesyonel yönetim ve destek uygulaması yoluyla Kalite ve rekabet fiyatına dayalı ürünlerin arzı

* Şirket ürünlerinin ve ilgili hizmetlerin sürekli iyileşme taahhüdü ve ürünlerin kalitesinin gelişmesi

* Yenilikçi faaliyetler için güvenli ve yaratıcı ortam oluşumu yolundan çalışanları onurlandırmak, çalışanlara saygı, yeteneklerin gelişimine taahhüt ve sinerji ilkesine inanç ve meritokrasinin dikkate alınması

* Müşterilerin sürekli memnuniyeti ve memnuniyetlerinin artması

Sepid Oksid Zanjan

Sepid Oksid Zanjan İmalat ve Araştırma Şirketi 2006 yılında İki ayrı birimde kurulmuş olup aşağıdaki hedeflere ulaşmak için faaliyetine başlamıştır...

000203

Merkez ofis

Venek Meydanı, Gandi Caddesi, On dokuzuncu Cadde, No 12, 4.Kat, Daire 16 Tahran / İRAN

 

 İletişim numarası: +9821-88663061

Faks numarası: 02432383100

 

 + Daha fazla bilgi

Fabrika

1.Birim: Ruy Sanayi sitesi, 10. Bahrevari Cad. Zencan / İRAN

2.Birim: Naci Sanayi sitesi, 4. Batı Cad. Zencan / İRAN

İletişim numarası: +982432383581

 

 

 + Daha fazla bilgi