Çevre ve kalite politikaları

Çevre ve kalite politikaları

- Çevre alanında iç ve uluslararası kullanım ve uygulanabilir ve sözleşme gereksinimleri kurallar ve kanunlarının dikkate alınması

- Optimizasyon ve enerji tüketim yönetimi ve atıkların azalması için uygun yöntemlerin kullanılması

- Atıkların azalması için yeni teknolojilerin kullanılması ve çevre kirleticileri kontrolü ve çevre ve çalışan insan kaynaklarını kalıcı gelişim gerçekleşmesi için kabul edilebilir düzeyde faaliyetlerden kaynaklanan risk ve tehlikelerin azaltılması

- Bu birimin diğer sanayilere üretim ve erime ve geri alma işlemi sonucundaki cüruflarının gönderimi ve tekrar kullanımı için sarf edilen çaba, erime sonucu elde edilen cürufların en aza inmesine neden olmuştur.

Sepid Oksid Zanjan İmalat ve Sanayi Şirketi ürünlerinin imalatında üç göreceli avantaja sahiptir

İmal edilen ürünlerin hem kalite

İmal edilen ürünlerin hem kalite, hem de fiyat açısından profesyonel bir şekilde ayrıştırılmalarıyla müşteriler için güvenilir bir seçim olmuştur.

Günümüz teknolojilerini kullanarak

Günümüz teknolojilerini kullanarak, kendi üretim sürecini kısaltabilmiş ve böylece verimliliğin artmasıyla ekstra üretim maliyetini en aza düşürmüştür.

Genel müdürün sözü

Kurumumuzun üst düzey yönetimi, belirtilen standartların uygulaması için taahhütte bulunmasının yanı sıra, kurumun çizgisi ve genel yönelimini aşağıdaki gibi çalışanın ailesi, yararlanıcı kişiler ve kamunun bilgisi için yayınlar.

 

* Güvenli ve sağlıklı iş ortamı oluşumu ve sakatlık ve hastalığı önlemeye taahhüt etmek ve güvenlik yönetiminin sürekli iyileşmesi ve iş sağlığı ve şirketin güvenlik işlemi

* Ürünler, çevre ve güvenlik ve iş sağlığı ile ilgili standartların ve kullanılabilir yasal gereksinimlerin dikkate alınması • Milli ekonomi gelişiminden profesyonel yönetim ve destek uygulaması yoluyla Kalite ve rekabet fiyatına dayalı ürünlerin arzı

* Şirket ürünlerinin ve ilgili hizmetlerin sürekli iyileşme taahhüdü ve ürünlerin kalitesinin gelişmesi

* Yenilikçi faaliyetler için güvenli ve yaratıcı ortam oluşumu yolundan çalışanları onurlandırmak, çalışanlara saygı, yeteneklerin gelişimine taahhüt ve sinerji ilkesine inanç ve meritokrasinin dikkate alınması

* Müşterilerin sürekli memnuniyeti ve memnuniyetlerinin artması

Sepid Oksid Zanjan

Sepid Oksid Zanjan İmalat ve Araştırma Şirketi 2006 yılında İki ayrı birimde kurulmuş olup aşağıdaki hedeflere ulaşmak için faaliyetine başlamıştır...

000203

Merkez ofis

Venek Meydanı, Gandi Caddesi, On dokuzuncu Cadde, No 12, 4.Kat, Daire 16 Tahran / İRAN

 

 İletişim numarası: +9821-88663061

Faks numarası: 02432383100

 

 + Daha fazla bilgi

Fabrika

1.Birim: Ruy Sanayi sitesi, 10. Bahrevari Cad. Zencan / İRAN

2.Birim: Naci Sanayi sitesi, 4. Batı Cad. Zencan / İRAN

İletişim numarası: +982432383581

 

 

 + Daha fazla bilgi